Bär Cargolift - Lifting Performance.

Originalreservdelar

Download picture catalogue Bär Original Spare Parts (11 MB) – Version with drawings in WebShop

Vanliga reservdelar finns tillgängliga hos våra Bär servicepartners eller våra dotterbolag. Vid ett ökat behov av reservdelar kan Bär Cargolift originalreservdelar också bekvämt beställas 24 timmar om dygnet via Bär Cargolift WebShop. Åtkomstdata och annan information kan fås via e-post på: login(at)baer-cargolift.de

Alla standard reservdelar är tillgängliga direkt hos våra service partners över hela Europa.

Efter vi mottagit din order via mail spareparts(at)baer-cargolift.de, försäkrar vi oss om en snabb och enkel leverans av Bär Cargolift original reservdelar. Vi ber er att respektera våra “Generella villkor“ samt våra villkor för “Reparation och leverans av reservdelar“. Dessa dokument finns tillgängliga på vår hemsida.

Our shipping methods for you:

  • Nightstar Express with delivery until 8 am on the next working day in Germany, delivery times vary abroad
  • DHL Express 12:00 with delivery by 12 noon on the next working day in Germany and most EU countries
  • DHL Express with delivery within the next working day in Germany and the EU (at the latest by the end of the working day), delivery times outside the EU may vary
  • DHL Paket with delivery in Germany within 1-3 days, delivery times vary abroad

Download picture catalogue Bär Original Spare Parts (11 MB) – Version with drawings in WebShop

In the catalogue you will find the following material numbers:

Electric parts: 101122830, 101123448, 200001951, 200001950, 101121079, 101121076, 101131507, 101137986, 101132467, 101103533, 200001952, 200001953, 101121081, 101116340, 101125995, 200002933, 200002938, 101127834, 101127835, 101119299, 101127965, 101117996, 101136336, 101144659, 101146231, 101131117, 101131118, 101132926, 101131115, 101126055, 101133220, 101133641, 101123953, 101123952, 101126944, 101127132, 101123674, 101100908, 101103975, 101101157, 101100942, 101128024, 200002911, 200003097, 101140909, 101140502, 101140912, 101140910, 200002793, 200002794, 101146324, 200003006, 101118232, 101119516, 200004233, 200001361, 101124768, 101124893, 200001359, 101124862, 101146374, 101140837, 101100895, 101116466, 101129231, 101115623, 101113253, 101118419, 101136685, 101119161, 101126338, 101126337, 101124251, 101116696, 101116420, 101146289, 101119166, 200000441, 101118417, 101128056, 101128055, 200003664, 200001175, 101146247, 101146246, 200001811, 200001813, 200001543, 200001536, 101146376, 101146375, 101140835, 101146480, 101116927, 200001542, 200003285, 101136811, 101133251, 101138611, 101135629, 101123881, 101125285, 101125284, 101123311, 101125548, 101119971, 101133500, 101131435, 101123882, 101118235, 101118234, 200001195, 101127961, 101127964, 101138254, 200001710, 200002689, 101127960, 101132255, 101136998, 101136994, 101132417, 200003253, 101126970, 200005865, 101102863, 101130332, 101138116, 101122297, 101123722, 101122461, 101122861, 101122476, 101122879, 101122878, 101122682, 101127265, 101122479, 101118843, 101133987, 101124069, 101118840, 101122865, 200001061, 101122473, 101122689, 101130351, 101122474, 101122467, 101124382, 101124383, 101124384, 101122477, 101122452, 101122462, 101122454, 200001446, 101121694, 200001377, 200003166, 200001380, 101130355, 101123317, 200003820, 101126905, 101104050, 101122121, 101100666, 200000781, 101137414, 200002436, 101146499, 200001537, 200002871, 101145267, 101136134, 101143938, 101133646, 101116467, 200004190, 200002809, 101129232, 101146349, 200004217, 200004269, 200003665, 101126974

Mechanical parts: 101123754, 101112790, 101116313, 101128159, 101128155, 101114900, 101100376, 101137068, 101119993, 101119994, 101133205, 101133235, 101130621, 101130618, 101133199, 101133229, 101119992, 101133337, 200001033, 101117999, 101140844, 101125140, 101132696, 101125068, 101125791, 101110222, 101126433, 101136804, 101126432, 101126430, 101110220, 101126434, 101136800, 101134566, 101131904, 101135601, 101126428, 101135037, 101129762, 101134141, 101127260, 101127259, 101146413, 101146412, 101108554, 101108509, 101130202, 101127058, 101108510, 101110039, 101125932, 101109328, 101100846, 101100847, 101136852, 101118066, 101130197, 101125926, 101130229, 101106376, 101119453, 101136659, 101125922, 101126053, 101125935, 101115743, 101130274, 101136222, 101130273, 101126286, 101130456, 101139061, 101117904, 101100844, 101103574, 101125807, 101130222, 101126731, 101131686, 101131685, 101129965, 101131563, 101124387, 200001986, 200001990, 101126454, 101124221, 101124403, 101129048, 101124223, 101122518, 101127492, 101100885, 101136007, 101117064, 101143438, 101143439, 200003441, 200003440, 101100702, 101125523, 200002943, 200002941, 200002921, 200002920, 101114797, 101129952, 101124465, 101130785, 101117921, 101130742, 101130149, 101129960, 101130161, 101117420, 200002928, 101130162, 101124252, 200003074, 101100540, 101131712, 101133323, 101118596, 101130172, 101141385, 101141373, 101141387, 200004118, 200004120, 200004161, 200004214, 101133669, 101144327, 200001767, 101145694, 200001828, 101141312, 200002582, 200000932, 200000933

Hydraulical parts: 1XX122218, 1XX122216, 1XX122212, 1HA127848, 1HA131492, 101118358, 101122334, 101121328, 1HA101175, 101139284, 101121266, 101121267, 101122169, 101135312, 101118422, 101118420, 101118421, 101121269, 101123370, 101123427, 101125582, 101135311, 101135315, 101135317, 101135319, 1XX114689, 1XX114690, 1WE130823, 1XX114687, 1XX121043, 1WE114195, 1XX127412, 1XX118381, 1XX114688, 1WE118380, 1XX127414, 1XX138578, 1XX130849, 200003476, 101118239, 101120067, 101120066, 101123888, 101110646, 101132484, 200002939, 101126091, 101116619, 101132207, 101116620, 101124793, 101126455, 101146347, 200002950, 101100818, 101100822, 101100821, 101127092, 101127155, 101127156, 101100400, 101127094, 101109190, 101121945, 101100401, 101100403, 101128205, 101127109, 101127508, 101109669, 101127095, 101121716, 101123412, 101123413, 101125168, 101125165, 101125167, 101124770, 101124863, 101124906, 101130023, 101121536, 101109419, 101137524, 101131784, 101109413, 101122146, 101122090, 101118105, 101109141, 101114851, 101116567, 101130643, 1RI129988, 101127082, 101118431, 101118432, 101105634, 101129052, 101127545, 200004047, 200004742, 200004741, 200003282, 200003283, 200003284, 200005488, 101134305, 200006232, 101118055

Other parts: 101111585, 101133294, 200002827, 101119847, 101119848, 101118567, 101119849, 101123552, 101142159, 101103182, 101101001, 101101743, 200003089, 101146513, 101118524, 101103902, 101126353, 101136780, 200002987, 101100738, 101102316, 101101102, 101101099, 101134679, 101127839, 200002798, 101132687

 

WebShop

Originalreservdelar, Bär CargoCheck och annat för din Bär

Till Bär Cargolift WebShop
Nyhetsbrev service

Fr.om. januari 2020 så är LVD, Lastvagnsdelar AS återförsäljare för Bär-Reservdelar i Norge. Tveka inte att ta kontakt med LVD om du har frågor eller önskemål gällande Bär originaldelar, +47 64 83 96 00 eller baer-cargolift(at)lvd.no

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup