Bär Cargolift - Lifting Performance.

Lätt, lättare, S2L

Nyttolast är framförallt för lätta fordonsklasser det centrala temat. Därför ger BC 750 S2L er ett attraktivt erbjudande: Den lyfter 750 kg vid ett lastavstånd på 600 mm och tillför därvid själva bara 160 kg till vikten (plattform 1 410 x 2 100 mm). Vad lastar ni på för de vunna 20 kg?

Vår målsättning: Att med en lättast möjliga Cargolift tillförlitligt kunna lyfta 750 kg. Då behövs nya idéer och exakta beräkningar – för innovativt lättbygge. I fallet S2L möjliggör optimeringen av komponenter med FEM en viktbesparing på 10 kg. Vidareutvecklingen av plattformsystemet BAplan30VLL » reducerar viktbalansen med ytterligare 10 kg. 

Bär Cargolifts for trucks with gross vehicle weight 3,5 - 7,5 t

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup