Bär Cargolift - Lifting Performance.

Maximal flexibilitet för lätta fordon - FreeAccess

Att lasta in tunga lastpallar, men bara lasta ur enstaka paket utan att röra liften? Eller lasta in en rullcontainer men bara lasta ur enskilda paket? Helst utan tidsförlust? I viktkänsliga fordonsklasser är sådana krav inte sällsynta. Bär Cargolift har lösningen: FreeAccess ».

  • I körposition tillåter den vikta plattformen fri åtkomst till höger bakdörr.
  • Vid behov finns tillräcklig plats och lyftkraft för en lastpall med pallyft eller upp till fyra rullcontainrar till förfogande.
  • Höjdpunkten: Vid utfällning försäkrar remförankringen för idealisk låsning mellan vikbara och fasta delar. I utfällt läge fördelar sig kraften från lasten likformigt över plattformen.

Produktgrupp Bär VanLift FreeAccess »

Produktgrupp FreeAccess A2L »

Produktfilm Bär VanLift FreeAccess »

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup