Bär Cargolift - Lifting Performance.

Beprövat i nästa steg - Bär Control EVO

Form följer funktion – enligt denna princip styrdes Bär bakgavellift redan på 80-talet. Sedan dess är Bär Manöverenhet som ingen annan komponent en symbol för Bär Cargolift: Reducerad till det väsentliga, med fokus på logiskt förlopp, utprovad och månfaldigt beprövad i hårda förhållanden.

År 2016 presenterar Bär nu nästa generation av sin manöverenhet – internt kärleksfullt kallad „EVO“. Då Bär Control EVO behåller den beprövade, robusta uppbyggnad liksom de logiska manöversekvenserna. Nytt är det yttre skalet, som genom använding av aluminium är uppgraderad tillsammans med manöverspakarna som är mer robusta än någonsin. Känsliga, elektriska komponenter är skyddade i rörledningar. Och: Med Bär Control EVO blir manöverspaken också en nyckelbrytare.

Broschyr Bär Control EVO

Manöverspaken som nyckel – SwitchKey

Med Bär Control EVO kommer en ny detalj: SwitchKey ersätter den hittillsvarande nyckelbrytaren med en definierad manöverrörelse på det vänstra reglaget. Reglaget kan själv fastställa denna manöverordning. Följdaktligen kan föraren koppla i och ur bakgavelliften med reglaget. En signal i förarhytten för att visa arbetsposition för plattformen är emellertid nödvändig. 

Broschyr Bär Control EVO

Den högra styrspaken med nya funktioner som standard

Genom att dra den högra styrspaken nedåt tre gånger, så slår man av blinkljusen vid öppen plattform, t.ex. när man arbetar vid rampen.

Om man drar spaken uppåt tre gånger så sparas den aktuella plattformsvinkeln som Vinkel efter avslutad lutning.

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup