Bär Cargolift - Lifting Performance.

Lätt och robust – BA-plattform

Stabil = tung – inte hos Bär! Bär Cargolift använder sedan firman grundades aluminium-plattformar – egenutvecklade och sedan 2004 också egentillverkade i hemorten Heilbronn. Plattformutvecklingen koncentrerar sig därvid på:

 • Det optimala förhållandet mellan stabilitet och egenvikt.
 • Den praxiskorrekta anpassningen av lyftkraft och användning.

Som ett resultat av den kontinuerliga vidareutvecklingen presenterade Bär Cargolift 2014 det nya plattformsystemet BAplan45. Genom byte av aluminiumprofiler från 40 mm aluminiumprofiler till 45 mm profiler uppnådde man:

 • Lägre vikt
  BAplan45VL är cirka 18 % lättare än sin föregångare. De beprövade massiva spetsprofilerna erhölls.
 • Förbättrad design
  Strängpressade aluminiumprofiler istället för plåtkonstruktion liksom bredare aluminiumprofiler för större arbetsyta och högre värdeuppfattning.
 • Kravriktig utrustning
  Som massivt alternativ till etablerade RamGuard skyddar SteelTop plattformkanterna vid lastning från kaj.

I nästa steg byts också RetFalt-plattformarna till 45 mm profiler. Det modulära plattformkonceptet möjliggör optimala påbyggnadsmöjligheter och prestationsförmåga. 

Men varför aluminium? För att aluminium inte rostar. Oberoende av lackering, eloxidering eller naturligt - Aluminiumplattformar har den ihållande högsta värdeuppfattningen. Därtill medför de strängpressade aluminiumprofilerna en viktfördel på 100 till 200 kg jämfört med stål. För användaren betyder det både mer nyttolast och lägre bränsleförbrukning. För högsta halksäkerhet sörjer det halkhämmande TracGrip (standard) eller alternativa optimala beläggningar för plattformen.

Utrustning - Plattform

 

Bär NightGuide »
Patentrechtlich geschützt. / Protected by patent.

 

Bär CargoTracking (prototype) @ IAA 2018
Schutzrechte nachgesucht / Property rights applied for

  

SteelTop

 

RamGuard

 

TracGrip

 

Bär CargoBridge

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup