Bär Cargolift - Lifting Performance.

Bär Cargolift Standard S4

För alla former av professionell distribution

Professionell distribution ställer vitt skilda krav: Höga laster på höga plattformar, olika förare i flerskift, varierande förutsättningar på avlastningsplatserna, lång livslängd, olika fordonstyper och sist men inte minst: Din Cargolift fungerar som ett visitkort för kunden.

Tack vare mer än 40 års erfarenhet har Bär en lösning för alla dessa krav: Bär Cargolift Standard S4. Med höga lastmoment och omfattande kraftreserver skapar S4-Cargolifts en bas för effektiv lastning på lång sikt. Mångsidiga monteringsmöjligheter samt användarspecifik utrustning gör den till ett attraktivt alternativ.

Anpassad till fordonet, användningen och kunden

Avlastning av fem livsmedelsrullcontainer samtidigt på snabbköpet med Cargolift, utkörning av morgonleveranser i bostadsområdet, pålastning av fulla dryckespallar på rampen via standardplattformen, konservering av kylan med den automatiska rulldörrsstyrningen på flaket - det finns utrustning som motsvarar alla typer av krav för produktgruppen Standard S4. 

Ett tema är av central betydelse för professionell distribution: Enkel och säker användning. Kvalificerade förare är en värdefull resurs som kräver optimalt stöd i arbetet. Traditionellt används för detta ändamål till exempel den mekaniska leden som tiltar ned plattformen försiktigt till marken och återgår till ursprungspositionen igen när plattformen hissas upp igen. Funktionen QuickShift som gör det möjligt att samtidig öppna och sänka ned plattformen på Standard S4 Cargolifts är omtyckt bland kvalificerade förare. Denna produktgrupp sätter standarden för effektiv, enkel och säker användning av en bakgavellyft.

Produktgruppen Standard S4 är känd för att den kan monteras på många olika sätt på lastbil, släp och trailer, vilket beskrivs mer exakt i databladet. Dessutom erbjuder Standard S4 särskilda monteringslösningar.

Denna produktgrupp innehåller Cargolifts:

  • BC 1000 S4
  • BC 1500 S4
  • BC 2000 S4(A/U/V)
  • BC 2500 S4(U/V)
  • BC 3000 S4

pdf-nedladdning broschyrer Standard 1000 kg - 3000 kg

Nyhetsbrev försäljning

IAA 2022 » presenterade vi ett urval av våra innovationer och nya produkter. Dessa och andra nya produkter och utrustning kommer att vara tillgängliga vid årsskiftet:

BC 750 S4 », BC 2500 S4A », BC 2000 / 2500 R4K », Bär SmartControl », Bär CargoConnect »

Det börjar i dag! Den 20-25 september 2022 kommer vi att presentera vår teknik och våra innovationer på IAA Transportation 2022. Vi har redan tillkännagivit våra huvudteman om konnektivitet och användarvänlighet. Nu kommer den tredje punkten: anpassningsförmåga:

Bär Cargolift @ IAA Transportation »

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup