Bär Cargolift - Lifting Performance.

Bär Cargolift Falt

Perfekt för frysskåp och lastning på ramp

Behöver du ofta ha fri åtkomst till dörrarna för lastutrymmet, till exempel vid på- och avlastning på ramp? En standardlyft skulle göra det svårare att använda fordonet? I sådant fall är Bär Cargolift Falt lösningen för dig och ditt arbete.

I körläget försvinner den hopfällbara bakgavellyften in under golvet på fordonet. På så sätt kan man lasta på kaj/ramp utan begränsningar. När lyften ska användas trycker man för sänkning av plattformen vilket gör plattformspaketet tillgängligt så att operatören sedan kan fälla ut plattformen manuellt. Utfällningen är fjäderavlastad för att göra det lätt för operatören.

Om på- och avlastning ofta sker på lutande mark rekommenderar Bär versionen F4, medans F2 Cargolift bara har två lyftcylindrar, möjliggör de extra två lutningscylindrarna på F4 Cargolift att lutningen jämnas ut oavsett höjdläget. Detta ökar säkerheten och komforten vid lastning och avlastning.

Denna produktgrupp innehåller Cargolifts:

  • BC 1000 F2/F4
  • BC 1500 F2/F4
  • BC 2000 F2/F4

pdf-nedladdning broschyrer Falt

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup