Bär Cargolift - Lifting Performance.

Transports LAHAYE arbetar effektivt med BC 2000 R2T

Pallgods i kurirtrafik är ett av verksamhetsområdena för Transports LAHAYE i Frankrike. På 160 regionala och 50 interregionala transportsträckor levereras dagligen pallastade varor. BC 2000 R2T med 2.000 kg lastförmåga är då ett dagligt tillförlitligt redskap.

Vid lastning på morgonen vid rampen är Bär Cargolift RetFalt i körposition under påhängsvagnen. Vid lossning på leveransorten är den snabbt insatsberedd: Hydraulisk utkörning och en manuell fjäderstödd utfällning – klart. Tack vare den 1.710 x 2.400 mm stora stål-aluminium-plattformen får upptill två lastpallar plats på denna Bär Cargolift RetFalt.

« Le savoir-fret » (Fraktkunskapen) med Bär Cargolift!

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Transports LAHAYE

Den dagliga insatsen för BC 2000 R2T

I tvåskiftsdrift lastas eller lossas med Cargolift:

  • Lastpallar (vikt 800 kg)
  • Pallastare (vikt 700 kg)
  • Förare (vikt 80 kg)
BC 2000 R2T 

Tekniska data:

  • Lyftkraft: 2.000 kg
  • Lastavstånd: 800 mm
  • Lastmoment: 16 kNm
  • Plattform: 1.710 mm x 2.400 mm

Ytterligare information om Bär Cargolift RetFalt »

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup