Bär Cargolift - Lifting Performance.

Simon Loos litar på den kraftfulla BC 2500 R4C

Alltsedan 1938 är Simon Loos verksam som professionell leverantör av logistiktjänster inom Benelux-länderna. Familjeföretaget, i tredje generation, erbjuder idag totala logistikpaket - från lagring via transport till rådgivning. En kontinuerlig optimering av logistiktjänsterna står därför alltid i fokus. Till exempel med BC 2500 R4C.

Som en av de nyaste modellerna av bakgavellyften, RetFalt Cargolift är BC 2500 R4C, tack vare sina kompakta mått, optimalt förberedd för påhängsvagnar med styrbar bakaxel. Dessutom är den med sitt lastmoment på 25 kNm ett synnerligen kraftfullt hjälpmedel. På aluminiumplattformen får två lastpallar eller rullcontainrar plats. Med 2Rx avrullningsstopp kan dessa lastas och lossas säkert.

Den enkelt hopvikbara, underkörbara lyftplattformen manövreras ut hydrauliskt med en styrenhet och fälls ut manuellt. En torsionsfjäder underlättar den hanteringen. Istället för fotbetjäning använder Simon Loos en kabelansluten fjärrkontroll som sitter i påbyggnaden. För säker insats ser föraren den anvisade lastplatsen markerad med gult på lastplattformen. Den underliggande blå SilentGrip-plattformytan är ljudisolerande. För lastning och lossning på trottoar står en sidomonterad lastramp till förfogande.

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Simon Loos

Den dagliga insatsen för BC 2500 R4C

I tvåskiftsdrift lastas eller lossas med Cargolift:

  • 30 rullbehållare (vikt 300-400 kg) eller
  • Pallastare (vikt 800-1.200 kg) och
  • Pallastare (vikt 600 kg)
  • Förare (vikt 80 kg)
BC 2500 R4C 

Tekniska data:

  • Lyftkraft: 2.500 kg
  • Lastavstånd: 1.000 mm
  • Lastmoment: 25 kNm
  • Plattform: 1.860 mm x 2.520 mm

Ytterligare information om Bär Cargolift RetFalt »

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup