Bär Cargolift - Lifting Performance.

Innovativ teknik från Meyer Logistik med BC 2000 S4

Som specialist på livsmedelsdistribution använder Meyer Logistik i Tyskland den modernast tillgängliga tekniken för mer än 1 200 fordon. Då får BC 2000 S4 med sin innovativa utrustning naturligtvis inte saknas! Ny teknologi som närhetslokalisering hos Bär SmartControl fjärrkontroll eller också dess lämplighet för lastbil och släp prövas dagligen beträffande sin tillförlitlighet. För att spåra data används Bär FoodPackage. Den dokumenterar plattformens position och möjliggör därmed en inblick i kylförhållandet i påbyggnaden. Slutligen vinner ”grön logistik” ständigt mer betydelse.

Förutom hårdvaran spelar även förarkvalifikationen en central roll vid professionell insats. För att säkerställa en fackriktig insats får föraren, förutom praktiska anvisningar om fordon och Cargolift, också lättsam digital förarutbildning.

Efter utbildningen beprövas kärnkompetensen hos BC 2000 S4 i daglig insats: Det höga lastmomentet på 20 kNm i kombination med omfattande reserver liksom det stabila plattformssystemet BApln45VL förberett för ramp- (SteelTop) och rullbehållarinsatser (Abrollsicherung 2Rx).

Bär Cargolift – Lifting Performance.  

Meyer Logistik 

Den dagliga insatsen för BC 2000 S4

I fordonskombinationer får sammanlagt:

  • upp till 58 rullbehållare (vikt 200-400 kg) eller
  • 36 lastpallar (vikt 600-1.000 kg) och en pallastare (vikt 450 kg)

Plats, som ska flyttas över Cargolift-plattformen.

BC 2000 S4 

Tekniska data:

  • Lyftkraft: 2.000 kg
  • Lastavstånd: 1.000 mm
  • Lastmoment: 20 kNm
  • Plattform: 2.360 mm x 2.550 mm

Ytterligare information om Bär Cargolift Standard S4 »

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup