Bär Cargolift - Lifting Performance.

Dagligen färska livsmedel till Edeka Südwest med BC 2000 S4

Kvalitet, urval, service, färskhet och regionalitet – det står Edeka Südwest för. Som näst största Edeka-regionalföretag levererar affären till omkring 1 350 butiker i sydvästra Tyskland. Understöd har den då av Bär Cargolift Standard för sin yrkesmässiga distributionstrafik: BC 2000 S4. Monterade på motorfordon och släpvagnar lyfter dessa lyftar två ton vid en meters lastavstånd – en prestation som kan användas extremt mångsidigt.

För urval och färskhet hos butikerna medför mångsidiga transportkrav: För att färska varor ska förbli färska, styr Bär FoodPackage rörelsen hos rullportarna beroende av Cargolift-funktionen. Vid användning av rullbehållare skyddar det tredelade avrullningsskyddet 3Rx lasten från att falla av och möjliggör samtidigt lossning av tre rullbehållare. Tack vare lyftens lastförmåga och kraftreserver kan också varierande transportvikter, från lätta förpackningsmaterial till tunga dryckespallar, lastas eller lossas säkert.

Men inte bara lasten utan också insatsorten spelar roll. Vid butiker i närheten av bostadsområden reducerar det tystgående aggregatet bullerutveckling. Lastning och lossning äger mestadels rum på rampen ovanför Cargolift-plattformen. Därför är hörnen på den stabila helaluminiumplattformen BAplan45VL skyddade med SteelTop. SteelTop av massivt ädelstål sörjer för ett långfristigt tilltalande utseende. För ute på gatorna är Cargolift-plattformen ansiktet mot kunderna.

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Edeka Südwest

Den dagliga insatsen för BC 2000 S4

Monterad på lastbil och släpvagn innebär det tvåskiftsdrift dagligt:

  • antingen 30 rullbehållare (vikt 300-400 kg) eller
  • rullbehållare kombinerade med lastpallar (vikt 800-1.000 kg) och pallastare (vikt 500 kg)

hanterade över eller med Cargolift.

BC 2000 S4 

Tekniska data:

  • Lyftkraft: 2.000 kg
  • Lastavstånd: 1.000 mm
  • Lastmoment: 20 kNm
  • Plattform: 2.360 mm x 2.400 mm

Ytterligare information om Bär Cargolift Standard S4 »

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup