Bär Cargolift - Lifting Performance.

Bring Cargo Østfold i Norge använder BC 2000 S4 för post- och pakettjänster

Idag brev, i morgon paket – i post- och pakettjänsten hos Bring Cargo Østfold AS varierar förutom godset också dess mängd och vikt. Leveranser sker inom Norge och utanför. Som bakgavellyft efterfrågas därför en äkta mångsiding, som förfogar över en solid lyftkraft, klarar mindre övervikter och hårda väderförhållanden: BC 2000 S4.

Ty med två tons lyftkraft vid en meters lastavstånd kan mycket lastas och lossas – oberoende av om det är pallar med pallastare eller rullbehållare. För dessa har den stabila aluminiumplattformen BAplan45VL en avrullingssäkring 2Rx. Plattformens hörn med RamGuard i ädelstål är förberedda för insatser mot rampen. För att Cargolift också ska vara tillförlitlig även vid låga temperaturer sörjer den biologiskt nedbrytbara Sintofluid-oljan med tillräcklig viskositet. För ett långsiktigt tilltalande utseende skyddar den seriemässiga KTL- och PEP-beläggningen alla delar av stål även vid råa klimatförhållanden och strösalt.

För manövrering av Cargolift använder Bring Cargo Østfold förutom styrenheten och fotkontrollen också Bär SmartControl fjärrkontroll. De kombinerar fördelarna hos en fjärrkontroll med erfarenhetsmässigt riktiga säkerhetsfunktioner som närområdeslokalisering.

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bring Cargo Østfold AS

Den dagliga insatsen för BC 2000 S4

I treaxliga lastbilar transporteras upp till:

  • 30 rullbehållare (vikt 300-400 kg) eller
  • rullbehållare kombinerat med lastpallar (vikt 880-1.000 kg) och pallastare (vikt 500 kg).

Allt transportgods lastas med Cargolift i påbyggnaden och lossas därefter åter.

BC 2000 S4 

Tekniska data:

  • Lyftkraft: 2.000 kg
  • Lastavstånd: 1.000 mm
  • Lastmoment: 20 kNm
  • Plattform: 2.360 mm x 2.560 mm

Ytterligare information om Bär Cargolift Standard S4 »

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup