Bär Cargolift - Lifting Performance.

Förarutbildning - Last

Varje bakgavellyft är konstruerad för en högsta vikt (lyftförmåga) på en definierad plats (lastavståndet). Därvid är att beakta:

  • Till bärförmågan hör även handtrucken och föraren!
  • Ju närmare plattformsspetsen lasten placeras, desto lägre är den maximala bärförmågan.
  • Vid belastning på bara en sida minskar bärförmågan.
  • Säkra lastningen mot att rulla eller glida av.
  • Placera alltid rullcontainrar på avrullningsskyddet »
  • Förspänning hindrar plattformen från att sjunka vid belastning. Aktivera därför lyftning längre vid uppfärd till påbyggnaden.

Överskridande av bärförmågan kan leda till person- och materiella skador!

Dessutom gäller inga garantianspråk vid skador genom yttre våld!

 

Teman inom området Förarutbildning:

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup