Bär Cargolift - Lifting Performance.

Förarutbildning - Felsökning

Bakgavellyften fungerar inte längre eller Cargolift piper?

Slå av förarhyttsinkopplingen och slå sen på den igen.

Funktionsstörningen kvarstår ändå?

Kontakta servicepartnern och uppge pipsignalen.

Servicepartnersökning »

Bakgavellyften går inte längre att använda?

Öppna stödröret under manöverenheten

Försätt Cargolift i körläge genom nödhantering

  • För att slå på i nödhanteringsläge: Tryck på O och C i minst 5 sekunder (tills pipljudet slutar igen)
  • Använd funktionsknappen, bara grundfunktionerna är tillgängliga
  • För att slå av nödhanteringsläge: Tryck på O och C i minst 1 sekund

Stäng stödröret och åk till närmaste servicepartner

 

Teman inom området Förarutbildning:

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup