Bär Cargolift - Lifting Performance.

Historia

1981 - 1986 Startfasen för Bär bakgavellyft

1981 Gerd Bär GmbH grundas av Gerd Bär i Heilbronn. 

1983 Utveckling av den första dubbelt fällbara bakgavellyften.

1984 Första exportmarknaden: Schweiz.

1986 Tillverkningsplatsens storlek fördubblas till 1420 kvm.

1987 - 1992 Bär Ladebordwand byter namn till Bär Cargolift

1989 Återuppbyggnad av produktionsanläggningen efter stor brand. Produktionsbortfall under tre veckor. Ändå ökar produktionen med ca 40 procent till 2395 bakgavellyftar och man är numera näst störst på den tyska marknaden.

1990 Marknadsledande teknik med bultade upphängningsplattor och underkörningsskydd. 

1991 Flytt till den nya 27000 kvadratmeter stora fastigheten. Försäljningen ökar med ytterligare 50 procent till 5400 bakgavellyftar.

1992 Bär Ladebordwand (bakgavellyft) byter namn till Bär Cargolift. Introduktion av KTL-beläggning för alla stålkomponenter och 24 månaders garanti. Fältservice för teknik och försäljning startar i Tyskland. Dotterbolaget Bär Praha s.r.o. (Tjeckien) grundas.

1993 - 1998 Internationell expansion och fortsatt teknisk utveckling

1994 Introduktion av Bär Cargolift Hydfalt med glidanordning i aluminium Försäljning startar i Österrike.

1996 Dotterbolaget Bär Cargolift Polska Sp. z o.o. (Polen) grundas.

1998 Dotterbolaget Bär Cargolift UK Ltd (Storbritannien) grundas. Försäljningen av 2-cylindriga produkter startar. BC 2000S4U med mekaniskt justerbart underkörningsskydd lanseras på marknaden. Internet Shop för reservdelar.

1999 - 2004 Produktionen fortsätter att expandera

2000 Ett elektriskt gränssnitt mellan lastbilen och bakgavellyften skapas och standardiseras tillsammans med medlemmarna i VDHH och de europeiska lastbilstillverkarna. Försäljningen överstiger för första gången 10.000 Cargolifts per år. Eget försäljningskontor i Österrike.

2002 Tobias Bär tillträder. Den planerade generationsväxlingen inleds. Introduktion av 2=4-teknologin med utjämningsmekanism.

2004 Utbyggnad av lokalerna för egen plattformstillverkning och utvidgning av Cargolift-lyftanordningsmonteringen. Inträde på den franska marknaden med egna fältsäljare.

2005 - 2009 European Player med rötterna i Heilbronn

2006 Utveckling av serien FreeAccess. Dotterbolaget Bär Cargolift España S.L. (Spanien) grundas.

2007 Generationsväxlingen avslutas - Tobias Bär tar över ledningen av företaget. Produktionsytan utvidgas än en gång till 9.000 kvm. Försäljningen överstiger 14.500 Cargolifts om året.

2008 Inträde på den ungerska marknaden med egna fältsäljare.

2009 Dotterbolaget Bär Cargolift RUS OOO (Ryssland) grundas. Direktförsäljning i Storbritannien och Spanien efter att dotterbolagen lagts ned.

2010 - 2013 Bär Cargolift – nästa generation

2010 Försäljning med hjälp av egna fältsäljare i Benelux-länderna.

2011 Vid 30-årsjubileet i Europa sysselsätter Bär cirka 280 personer och exporterar sina Cargolifts till mer än 25 länder.

2012 "Bär Cargolift – nästa generation" med överbelastningsindikeringen Bär CargoWarn, smartphone-fjärrstyringen Bär SmartControl, diagnos- och servicemjukvaran Bär CargoCheck och Bär CargoApp. Inträde på den svenska marknaden med egna fältsäljare.

2013 Försäljning med hjälp av egna fältsäljare i Danmark.

2014 - 2017 Bär Cargolift - Lifting Performance.

2014 Lifting Performance. Med innovationer som det vidareutvecklade plattformssystemet BAplan och den nya högtrycksteknologin fortsätter Bär Cargolift att utveckla kapaciteten hos sina bakgavellyftar.

2015 Försäljning startar i Italien.

2016 Introduktion av Bär BusLift.

2017 Introduktion av BC 750 S2L (Lättbygge) och Bär Control EVO

Sedan 2018 Lifting Performance.

2018 Utveckling av Bär NightGuide, CargoTracking including telematics, BAret45VL.

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 30 år sedan.

Show cookie popup