Bär Cargolift - Lifting Performance.

Måttblad

För att se till att fordonet och Cargolift-typen passar så bra ihop som möjligt görs en monteringsprövning dessförinnan. Med måttbladet för Bär Cargolift kan du ange måtten som behövs för monteringsprövningen och därefter kontrollera monteringssituationen med hjälp av beräkningsprogrammet för montering eller monteringsritningen.

I komplexa monteringsfall (t.ex. på fordon med låg koppling) möjliggör måttbladen en snabb och tydlig kommunikation med försäljnings- och teknikavdelningen hos Bär Cargolift

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup