Bär Cargolift - Lifting Performance.

Certifikat

Bär Cargolifts har olika godkännanden. Certifikaten för underkörningsskydd, draganordning för kulkoppling samt för lastsäkring är de som oftast efterfrågas. Därför kan dessa dokument laddas ned här för den aktuella Cargoliften.

Arkiverade certifikat och andra certifikat än de tidigare nämnda kan laddas ned med hjälp av serienummer via Bär Cargolift WebShop eller service hotline.

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt Bär VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 40 år sedan.

Show cookie popup