Bär Cargolift - Lifting Performance.

Förarutbildning - I/urlastning

Driftsättning

Säkra fordonet mot att rulla iväg
Koppla in bakgavellyften
Öppna och sänk ned plattformen (S4 Quickshift!)

Urlastning av fordonet

Åk upp på plattformen till lastgolvet
Lasta plattformen på rätt sätt, se Last
Åk ned på plattformen
Före urlastning, säkra mot obehörig användning

Lastning av fordonet

Lasta plattformen på rätt sätt, se Last
Åk upp på plattformen till lastgolvet
Lasta fordonet
Åk ned på plattformen

Före nedfärden

Stäng (och vid behov lyft) plattformen stänga
Slå ifrån bakgavellyften
Lyser lampan fortfarande? Stäng plattformen!
Blinkar lampan? Service behövs

Teman inom området Förarutbildning:

Bär Cargolift är en av de största tillverkarna av bakgavellyftar i Europa. Bär erbjuder lastlyftar för all typ av användning och för fordonskategorier med lyftkapacitet från 500 till 3000 kg: Standardbakgavellyftar, enkel- eller dubbelvikta, slädlyftar samt VanLift FreeAccess. Alla produkter tillverkas i egen regi vid företagets huvudsäte i Heilbronn, på samma plats som den första bakgavellyften tillverkades av Gerd Bär för över 30 år sedan.