Bär Cargolift - Lifting Performance.

Bär SmartControl — wyjątkowa koncepcja obsługi bezprzewodowej

Co sprawia, że Bär SmartControl jest wyjątkowy? Funkcje bezpieczeństwa oraz funkcje dodatkowe:

 • Wykrywanie obszaru zbliżenia - W sytuacjach krytycznych operator znajduje się blisko windy, aby mieć pełny widok na strefę zagrożenia
 • Automatyczne zatrzymanie 45° podczas zamykania platformy jako wskazanie punktów zgniatania i ścinania oraz do przejścia do obszaru zbliżenia
 • SingleClick (Pojedyńcze kliknięcie) z wgłębieniem na przycisk jako zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem; zmiana na podwójne kliknięcie możliwa za pomocą oprogramowania diagnostycznego Bär CargoCheck
 • Jeden nadajnik ręczny Dwie windy towarowe; przy częstych zmianach przyczepy: automatyczne, dynamiczne sprzęganie po podłączeniu przyczepy
 • RadioKey - Automatycznie blokuje wszystkie elementy sterujące po opuszczeniu obszaru roboczego - Odblokowuje się, naciskając klawisz w obszarze roboczym
 • 4-funkcyjny przycisk Do świadomego przechylania w górę i w dół oraz do zamykania platformy
 • Wysuwanie i wsuwanie wind RetFalt Cargolift - uruchamianych przyciskiem 4-funkcyjnym
 • Przycisk F - Aby wybrać działanie innych komponentów, w tym automatyczną sekwencję funkcji EasyFold dla Bär Cargolift HydFalt
 • Obsługa innych komponentów takich jak podpory hydrauliczne, hydrauliczna belka przeciwnajazdowa BC S4U lub funkcja klienta

Bär SmartControl spełnia wymagania Performance Level C zgodnie z normą EN ISO 13849-1. Oprócz zasilanego bateriami nadajnika ręcznego Bär SmartControl Plus istnieje wariant ze stacją dokującą z dodatkowymi opcjami:

 • Automatyczne parowanie (EasyPairing) po włożeniu nadajnika ręcznego do stacji dokującej umożliwia spersonalizowanie nadajnika ręcznego dla każdego kierowcy
 • W momencie wyjazdu stacja dokująca sygnalizuje brakujący nadajnik ręczny (utracona ochrona)
 • Wyraźna informacja zwrotna z kabiny przez radio, gdy platforma nie znajduje się w pozycji do jazdy
 • Ładowanie indukcyjne nadajnika ręcznego podczas jazdy

Bär SmartControl Basic - Prosta i jednocześnie bezpieczna obsługa drogą radiową

Bär SmartControl Basic wykorzystuje z poprzedniej koncepcji obsługi:

 • wykrywanie obszaru zbliżenia,
 • wgłębienie na klucz do korzystania z funkcji SingleClick oraz
 • funkcja AutoStop45° podczas zamykania platformy.

Operacja jest bardzo prosta: połącz się z windą klikając żółty przycisk w zbliżeniu; użyj przycisków Podnoszenie i Opuszczanie razem z zamykanie i otwieranie; wyloguj się, naciskając przycisk STOP.

Bär SmartControl Basic jest dostępny dla wind VanLift, Standard i Falt.

Bär Caroglift to jeden z największych producentów pomostów załadunkowych w Europie. Bär oferuje urządzenia do wszystkich zastosowań i kategorii pojazdów o udźwigu od 500 do 3000 kilogramów: windy standardowe, windy z platformami pojedynczo lub podwójnie składanymi, windy wysuwane spod podwozia jak również windy w systemie platform Bär VanLift FreeAccess. Wszystkie urządzenia wytwarzane są jako produkty własne w siedzibie w Heilbronn, gdzie 40 lat temu powstała pierwsza burta samochodowa Bär, skonstruowana i wykonana przez Pana Gerda Bär.

Show cookie popup