Bär Cargolift - Lifting Performance.

Szkolenie dla kierowcy - Usuwanie usterek

Podest załadowczy nie działa albo słychać dźwięk ”pikania” wydobywający się z windy?

Należy wyłączyć i ponownie włączyć windę za pomocą włącznika w kabinie kierowcy.

Usterka nadal występuje?

Prosimy o kontakt z najbliższym partnerem serwisowym.

Szukaj partnera serwisowego »

Sterownik zewnętrzny windy nie działa?

Zdjąć prawą osłonę belki nośnej windy

Zamknąć platformę windy przy pomocy sterowania awaryjnego

  • Aby włączyć tryb awaryjny, należy przytrzymać przyciski O i C przez co najmniej 5 sekund (do momentu ustania sygnału dźwiękowego)
  • Użyć odpowiednich klawiszy do danej funkcji – uwaga do dyspozycji są tylko podstawowe funkcje
  • Aby wyłączyć tryb awaryjny, należy przytrzymać przyciski O i C przez co najmniej 1 sekundę

Założyć osłonę belki nośnej windy i udać się do najbliższego partnera serwisowego

 

Bär Caroglift to jeden z największych producentów pomostów załadunkowych w Europie. Bär oferuje urządzenia do wszystkich zastosowań i kategorii pojazdów o udźwigu od 500 do 3000 kilogramów: windy standardowe, windy z platformami pojedynczo lub podwójnie składanymi, windy wysuwane spod podwozia jak również windy w systemie platform Bär VanLift FreeAccess. Wszystkie urządzenia wytwarzane są jako produkty własne w siedzibie w Heilbronn, gdzie 40 lat temu powstała pierwsza burta samochodowa Bär, skonstruowana i wykonana przez Pana Gerda Bär.

Show cookie popup