Bär Cargolift - Lifting Performance.

Školení řidičů - Zatížení

Každá hydraulická plošina je identifikována na maximální hmotnost (nosnost) v definovaném místě (zátěžový bod). Je nutné brát zřetel na následující:

  • K hmotnosti břemene patří i paletový vozík a obsluha!
  • Čím je zatížení blíže špici plošiny, tím nižší je celková nosnost plošiny!
  • Při jednostraném zatížení se snižuje nosnost.
  • Zajistěte náklad proti sjetí či sklouznutí.
  • Kontejnerové vozíky vždy jistěte zarážkami proti odvalení » 
  • Předpětí snižuje poklesávání plošiny při zatěžování. Proto po dojetí plošiny do úrovně ložné plochy podržte funkci zdvihání do dosažení tlakového předpětí.

Překročení nosnosti plošiny může vést ke zranění osob a škodám na majetku!

Při mechanickém poškození plošiny nemůže být uznán nárok na záruku!

 

Bär Cargolift je jedním z největších výrobců nákladních zdvihacích plošin v Evropě. Bär nabízí zdvihací plošiny pro všechny účely použití a kategorie vozidel s nosností od 500 do 3000 kilogramů: Standardní zdvihací plošiny, jedenkrát nebo dvakrát skládané zajížděcí plošiny a také Bär VanLift FreeAccess. Všechny produkty jsou vyráběny v mateřském závodě v Heilbronnu, kde byla první zdvihací plošina Bär zkonstruována a vyrobena před více než 40 lety p. Gerdem Bärem.

Show cookie popup