Bär Cargolift - Lifting Performance.

Školení řidičů - Odstranění závad

Hydraulická plošina nefunguje nebo vydává akustický signál?

Vypnutí a následné zapnutí vypínače v kabině řidiče.

Závada se stále projevuje?

Kontaktujte servis Bär Cargolift a spočítejte počet píp-signálů, podle kterých servis může identifikovat možnou chybu.

Vyhledání servisního partnera »

Hydraulickou plošinu není možné ovládat?

Sejměte gumový kryt hlavní trubkovnice na pravé straně ve směru jízdy (pod páčkovým ovládáním).

Pomocí nouzového ovládání uzavřete do jízdní polohy

  • Uvedení do nouzového módu: O a C současně na minimálně 5 sekund stisknout (držet dokud nezazní dlouhý píp-signál)
  • Každé tlačítko zastává jednu funkci – dostupné jsou pouze základní funkce
  • Vypnutí nouzového módu: O A C současně stisknout na 1 sekundu nebo vypnout vypínač v kabině řidiče

Po uzavření nosné roury gumovým krytem vyhledat nejbližší servis

 

Bär Cargolift je jedním z největších výrobců nákladních zdvihacích plošin v Evropě. Bär nabízí zdvihací plošiny pro všechny účely použití a kategorie vozidel s nosností od 500 do 3000 kilogramů: Standardní zdvihací plošiny, jedenkrát nebo dvakrát skládané zajížděcí plošiny a také Bär VanLift FreeAccess. Všechny produkty jsou vyráběny v mateřském závodě v Heilbronnu, kde byla první zdvihací plošina Bär zkonstruována a vyrobena před více než 40 lety p. Gerdem Bärem.

Show cookie popup